“Pasaulē lielākā mācību stunda” Vecumnieku vidusskolā

Atzīmējot Latvijas trīsdesmit gadi UNESCO un ANO, Vecumnieku vidusskolas 6.a un 11.klase piedalījās starptautiskajā izglītības akcijā ‘’Pasaulē lielākā mācību stunda’’. Šī gada tēma ir “Nāc talkā klimatam!”, veltīta klimata izglītībai. Aicinot skolēnus domāt par klimata pārmaiņām un katra personisko rīcību ikdienā, skolotāja Ingrīda Tamane kopā ar 6.a klases skolēniem kļuva par klimata varoņiem. Angļu valodas stundā skolēni skatījās mācību video un lasīja par siltumnīcas efektu, meklējot atbildes uz dažādiem jautājumiem: Kā mainās Zemes klimats? Kas ir oglekļa dioksīds? Kāpēc klimats kļūst siltāks? Tikpat svarīgi bija iepazīties, ko katrs no mums var darīt un jau dara, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Un te mums palīdzēja ANO sagatavotā klimata varoņu spēle, kas ļāva atpazīt savu ikdienas paradumu ietekmi uz klimatu un  novērtēt to https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes/  Par aktīvu iesaistīšanos spēlē un dalīšanos ar savu labo darbu klimata pārmaiņu mazināšanā, aktīvākie skolēni saņēma arī piemiņas balvas un diplomus.

11.klases skolēni ģeogrāfijas stundā, mācoties par procesiem atmosfērā un cilvēku darbības ietekmi uz klimatu, veica savu ekoloģiskās pēdas nospieduma mērījumu (http://www.pdf.lv/klimats/ ), diskutēja par iegūtajiem rezultātiem, padziļināti iepazinās ar biedrības “Zaļā Brīvība” izstrādāto metodisko materiālu “Klimata taisnīgums” (https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/Klimata-taisnigums-macibu-materials.pdf) Rezultātā skolēni sagatavoja aicinājumu jauniešiem iesaistīties klimata izglītībā un ar savu rīcību mazināt klimata krīzes draudus. Sagatavotie aicinājumi tika prezentēti video un infografiku veidā, par atklātajiem faktiem un ierosinājumiem stundā raisījās interesanta diskusija. No skolēnu atsauksmēm: “Es pārliecinājos, ka izdomāt jaunus veidus, kā mazināt nevienlīdzību nav tik viegli un ir jāpārdomā visi plusi un mīnusi.” “Jāsāk rīkoties jau tagad!” “Es zinu, kā tagad un nākotnē mazināt emisiju, kā palīdzēt citiem.” “Es pārliecinājos, ka mana klase grib labot šo situāciju, un ar viņiem var diskutēt par klimata tēmām.”

Ingrīda Tamane, Vecumnieku vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja

@PasaulesStunda

 #PasaulesStunda