Sākas skolu sadarbības projekts.

24. 03.3021. iesākās kopējs Vecumnieku vidusskolas, Ropažu vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas sadarbības projekts-  sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas tikšanās ZOOM vidē, kuram jau pašā sākumā pievienojās Mālpils vidusskolas, Baldones vidusskolas un A.Upīša Skrīveru vidusskolas 1.klašu pedagoģes.

 Šogad, uzsākot īstenot jauno mācību saturu 1., 4., 10.klasēs, mūsu skolas skolotāji bija sagatavojušies, jo 2 gadu mācības projektā Skola 2030 sniedza pamatīgu pamatu izpratnē par jauno kompetencēs balstīto mācību saturu.  Taču, tāpat kā dzīvē, arī profesionālajā jomā vieglāk ir augt kopā ar līdzīgi domājošiem- 24. martā ZOOM vidē  20 sākumskolas skolotājas sarunājās par satura plānošanu, efektīvu un jēgpilnu mācīšanos, Skola 2030 piedāvāto materiālu izmantošanu, dažādu IT izmantošanu klātienes un arī attālinātās mācīšanās laikā.  

 Satikšanās bija vērtīga ar to, ka šajā ierobežojumu laikā bija iespējas tikties dažādu skolu skolotājiem un dalīties konkrētā pieredzē, ieviešot jauno pamatizglītības standartu. Ideju bija daudz un tās tiks apvienotas  kopīgotā pieredzes materiālu dokumentā.

 Nākošā sadarbības projekta tikšanās 28. aprīlī plānota 4.klašu skolotājiem.  

Direktora vietniece sākumskolā Rolanda Ķiņķevska