Pasaules ūdens dienu atzīmējot.

  Pasaules ūdens dienu atzīmējot, vizuālās mākslas skolotāja Anda Sproģe aicināja 11.klases skolēnus vērot un fotografēt Latvijas ūdensputnus, pēc tam tos arī attēlojot zīmējumos. Zīmējumi tapa dažādās tehnikās- akvarelis, guašas un arī datorprogrammas  tika ņemtas palīgā, lai radītu brīnišķīgus darbus, ar dažiem varat iepazīties: https://padlet.com/ingridatamane8/8ftiidgxly0jhgr8

  9.a klases skolēni latviešu valodas stundās kopā ar skolotāju Solveigu Vītolu pētīja frazeoloģismus par ūdens tēmu un rakstīja stāstus, lai atklātu šo teicienu īsteno nozīmi. Te varam arī izlasīt Kristera Balcera stāstu:

Ne uguns, ne ūdens tos nevar šķirt.

Līlande. Tā ir saliņa, ko apdzīvo ļoti sena tauta – šamaši. Viņi ir izdzīvojuši, pateicoties lielajai miglai, kas apsedz salu. Tā iemesla dēļ neviens nav atradis šo saliņu. Uz salas dzīvo apmēram 10 ģimenes, visi ir draudzīgi un vienmēr viens otram grib pašu labāko.

Kā jau katrai ģimenei, viņiem visiem ir bērni, kādam vairāk, kādam mazāk. Taču Litoniešu un Lamāniešu ģimenes puikas – Ezra un Jēkabs- ir uz salas jautrākie puikas. Viņi jau kopš pašas piedzimšanas ir bijuši ļoti labi draugi. Tiek teikts, ka viņi pat esot piedzimuši vienā un tajā pašā dienā.

Tagad puikām ir jau 10 gadi, un viņiem prāts sāk vilkt uz palaidnībām. Nav retums, ka viņi sastrādā kādu joku ar citiem iedzīvotājiem.  Protams, iedzīvotāji viņiem piedod, jo viņi nepaliek dusmīgi uz ilgu laiku.

Kādu dienu puikas netīšām no klints malas nogrūda milzīgu akmeni, kas izraisīja milzīgu vilni. Tā  rezultātā migla sāka lēnām izzust. Puikas jau saprata, ka izdarīja kaut ko sliktu. Kas par sagadīšanos, tieši tajā brīdī pie salas centās nokļūt pirāti, jo vēlējās iznīdēt šo tautu. Pirāti uz viņiem šāva ar lielgabaliem, ar uguns bultām, ar visu, kas viņiem bija. Beidzoties munīcijai, pirāti skrēja ar zobeniem, gatavi visus nobeigt. Bet viņus sagaidīja liels pārsteigums. Puikas ,sadevušies rokās, bļāva uz pirātiem: “Šī ir mūsu zeme, un mēs to sargāsim! Šī ir mūsu zeme, un mēs to sargāsim!” Pa to laiku pārējie iedzīvotāji apmētāja pirātus ar akmeņiem.

Pirāti muka prom, jo saprata, ka nekas neiznāks. Iedzīvotājiem izdevās dažus pirātus noķert, un viņi tos  vēlāk plānoja sodīt. Puikas bija gatavi darīt visu, lai pasargātu savas mājas. Vēlāk atkal parādījās migla, un sala kļuva neredzama. Šie puikas bija pierādījuši to, ka ne uguns, ne ūdens tos nevar šķirt.

   9.b klases skolēni ar klases audzinātāju Andu Kuzmu vides izglītībā laiku veltīja, lai novērtētu ūdens nozīmi savā ikdienā, domājot, ko ūdens nozīmē mūsu mājā, skolā un ikdienā, savas atziņas skolēni veidoja video stāstos.

   Angļu valodas stundās 6.a un 6.b klases skolēni kopā ar skolotāju Ivetu Klīdzēju, domājot par šī gada Pasaules ūdens dienas tēmu ”Novērtē ūdeni!”, devās pastaigā gar ūdeņiem savā apkārtnē, klausījās un vēroja, kā ūdens izskatās un kā tas skan. Skolēni izvēlējās ūdens tilpnes, kas katram  šķita pievilcīgas. Tās bija katram atšķirīgas – Mēmele, meža strauts, ezers, Mergupe, Daugava,Nereta, Raunas Staburags. Katrs mēģināja izjust, kāda ir apkārtnes atmosfēra ar ūdeni, domāja un angļu valodā aprakstīja, ko man nozīmē ūdens, kāpēc tas man ir nozīmīgs, ko ūdens nozīmē manā mājā, skolā un dzīvajiem organismiem manā apkārtnē un ko es gribētu mainīt attiecībā uz ūdeni savā apdzīvotā vietā. Nofotografētos attēlus kopā ar atbildēm uz jautājumiem angļu valodā publicējām uz klases Padlet sienas. Galvenie skolēnu secinājumi ir tādi, ka ūdens ir visas dzīvības pamatā, mēs to izmantojam mājsaimniecībā, mājdzīvnieku, atpūtas un ražošanas vajadzībām, kā piemēram lauksaimniecībā mūsu iemīļotāko augļu un dārzeņu audzēšanā. Mājās un skolā ūdens tiek izmantots ļoti plaši, gan uzturā un ēdiena gatavošanā, gan uzkopšanā, atpūtas un higiēnas vajadzībām. Ūdens mums dod spēku un enerģiju. Saldūdens resursi dažās pasaules vietās katastrofāli pietrūkst, un tādēļ tie ir jātaupa, cenšoties saglabāt tīras un nepiesārņotas vietējās ūdenstilpnes.

6.a klases projekta rezultāti pieejami šajā saitē

https://padlet.com/ivetaklidzeja/1najgzqaeu1asn3c

6.b klases projekta rezultāti pieejami šajā saitē

https://padlet.com/ivetaklidzeja/t4fclv0h5bpcnhp7

 Savukārt 9.a un 9.b klases skolēni angļu valodas stundā apkopoja sakāmvārdus, idiomātiskus izteicienus un dažādus citātus par ūdeni. Šādi izteicieni ir interesanta valodas daļa. Katrā izteicienā ir savs vēstījums, to apgūšana paplašina valodas zināšanas  un lietošana pauž runātāja valodas bagātību. Nereti, lai šādas frāzes saprastu, nepieciešams ass prāts un iztēle. Atklājām vairākus interesantus idiomātisko izteicienu piemērus, kas skan līdzīgi arī latviešu valodā: to make waves (burtiski tulkojot, “radīt viļņus” jeb problēmas), togo with the flowpeldēt pa straumi; to keep your head above the water – turēt galvu virs ūdens, izdzīvot. Atradām dažādus autoru citātus, piemēram, amerikāņu antropologs un dabas literatūras rakstnieks Loren Eiseley ir rakstījis: If there is magic on this planet, it is contained in water – Ja uz šīs planētas ir brīnums, tad tas ir ūdenī. Savukārt amerikāņu rakstnieks Raymond Carver teicis tā: “The places where water comes together with other water. Those places stand out in my mind like holy places” – Tādas vietas, kur ūdens sanāk kopā ar citu ūdeni, man šķiet svētas. Dabas aizsardzības aktīvists David Brower ir teicis šādi: “We must begin thinking like a river if we are to leave a legacy of beauty and life for future generations” – Mums ir jāsāk domāt kā upei, ja nākamajām paaudzēm vēlamies atstāt skaistuma un dzīves mantojumu.

Mūsu darba galarezultāti pieejami saitēs https://vecumniekilv.sharepoint.com/:w:/s/VVSK9.banguv/EXU4MPnL015AhNOwPYTOKMkBwf_bYcBIHS_EMGleaQp1aA?e=JcvcxH

https://vecumniekilv.sharepoint.com/:w:/s/VVSK9.aklaseanguv/EdeYUYJXTyJPhQhcJQfn_z8BaTEhVfyZZ-7w3Bq8vPsaKA?e=qfjSxr

Ingrīda Tamane, ģeogrāfijas skolotāja,

Baltijas jūras projekta koordinatore skolā