Trešklasnieki mācās prezentēt savus projektus.

Jau otrajā klasē sākām mācīties gatavot projektus. Arī šogad turpinām to darīt un saprotam, ka mums vēl daudz jāmācās. Nav tik vienkārši uzskatāmi sagatavot informāciju par kādu tēmu un vēl to pastāstīt un parādīt saviem klasesbiedriem.

3.klases nedēļas laikā izstrādāja starppriekšmetu projektu (Dabaszinībās, sociālajās zinībās un latviešu valodā). Skolēni dabaszinībās mācījās par dažādām dabas teritorijām, tādēļ šai tēmai bija noteicošā loma projektā.

Daudzi skolēni strādāja ar lielu atbildību. Tika veidoti plakāti, modeļi no plastilīna, modeļi no dabas materiāliem, zīmējumi, kolāžas un apraksti. Informācija tika iegūta gan aptaujās, gan enciklopēdijās, žurnālos un internetā. Vajadzēja izdomāt, kā tiks projekts prezentēts un to sagatavot.

20.oktobrī notika savu darbu prezentēšana. Katram prieku sagādāja ne tikai savs darbs, bet arī citu skolēnu projekti. Viens no otra varēja daudz uzzināt un arī mācīties. Prieks, ka daba skolēnus interesē!

3.a klases audzinātāja Aija Staškeviča