Vecumnieku vidusskolā izskan Ziemassvētku koncerti

Šis ir izaicinājumu laiks… Laiks, kad pielāgojamies, meklējam jaunas iespējas, mainām savu redzējumu uz dažādām lietām. Neapšaubāmi, sarežģīts posms šobrīd ir interešu izglītības jomā, kad jāatrod alternatīvas iespējas, lai darbotos un turpinātu realizēt kreatīvas idejas. Vecumnieku vidusskolā 20. un 21. decembrī izskanēja mini koncerti “Gribu nest TEV svētku prieku”, kura būtība bija radīt svētku sajūtu un uzburt prieku gan pašiem sev, gan skolas biedriem un skolotājiem.

 Jau novembrī bija apzināta situācija, ka Ziemassvētku koncerts nevarēs notikt tradicionālā veidā, būs jāmeklē jauns veids, kā koriem realizēt ideju par svētku koncertu. Epidemioloģiskie noteikumi mainījās ik pa nedēļām, klases veidoja “burbuļus”, kora nodarbības varēja notikt pa klašu grupām, līdz ar to tika meklēts variants, kā radīt un veidot drošu koncertu? Protams, viena no iespējām bija veidot video sveicienu vai tiešsaistes koncertu, tomēr mums jāapzinās, ka esošā situācija nav uz dažiem mēnešiem un tā noteikti tik drīz nebeigsies, līdz ar to svarīgi uzturēt dzīvu ne tikai kultūru, bet veicināt un kopt kora kultūru, sniegt bērniem sajūtu, ka dzīve turpinās, ka varam atrast citus veidus, kā muzicēt, kā sniegt, vairot un dāvāt labo citiem. Arī kompetenču izglītības sistēma paredz radīt un meklēt jaunus variantus, ja esošie nav droši, ja tie neatbilst kopējam mērķim, veidot radošu pieeju esošajai situācijai.

Šajā pandēmijas laikā tik daudz īgnuma un dusmu apkārt dzirdams un jūtams, ka Vecumnieku vidusskolas koristi vienojās par labo darbu darīšanu un svētku sajūtas došanu saviem skolas biedriem, skolotājiem un pašiem sev. Visu decembra laiku Vecumnieku vidusskolas koristi, darbojoties pa klašu grupām esošajā “burbulī”, skolā cepa piparkūkas, piepildot skolu ar svētku smaržu un kopības sajūtu. Tika radīta ideja par mini koncertu “Gribu nest TEV svētku prieku”, kura laikā tika izpildītas Ziemassvētku dziesmas un katrai klasei , skolotājiem dāvināta piparkūku turza ar labo vārdu vēstulīti. Lai kultūra spētu būt dzīva arī šajos sarežģītajos laikos, tika radīti epidemioloģiski droši noteikumi, lai mini koncerts notiktu klātienē. Tika veidoti 2 koncerti, kuri notika ārpus telpām, 20.decembrī mazie koristi izdziedāja savu koncertu saviem skolas biedriem un skolotājiem mazās skolas pagalmā, savukārt 21. decembrī Vecumnieku vidusskolas 5. – 11.klašu koris savu koncertprogrammu sniedza pie lielās skolas, ievērojot gan distancēšanos, gan radot drošu vidi pārējiem un katrai klasei bija iespēja to vērot caur klašu atvērtiem logiem, atrodoties iekštelpās. Koncertveltījums notika svētkiem atbilstošos laikapstākļos – sniga sniegs, gaisa temperatūra noslīdēja mazliet zem 0, kas deva sajūtu, ka īstais svētku prieks ir tieši šeit un tagad. Pēc koncerta katra klase un skolotāji saņēma koristu gādātās piparkūkas ar labo vārdu vēstulīti,  lai dāvātu labo, lai atgādinātu, cik svarīgi ir darīt labo un galu galā, tā nav neiespējamā misija – vairot labo! Pateikt “paldies”, pasveicināt skolotāju vai kaimiņu, iedot buču māsai vai brālim, pasmaidīt vai pateikt labu vārdu. Tikai jādara un viss kļūs gaišāks! Tādējādi, mini koncerts notika klātienē, radot svētku sajūtu . Protams, veidot pasākumus , kā esam pieraduši, ir ērtāk, komfortablāk, nav jārēķinās ar laikapstākļiem, nav jāuztraucas par citiem ārējiem apstākļiem, tomēr gandarījuma sajūta pēc šādi veidota koncerta ir vārdos neaprakstāma. Koristi pierādīja, ka kultūru, muzicēšanu ir iespējams darīt dzīvu, arī esošajos apstākļos.

Vislielākā pateicība Vecumnieku vidusskolas vadībai, par milzīgu atbalstu un sapratni, par atvērtību, paldies direktoram Aivaram Ķiņķevskim, mācību daļas vadītājām Rolandai Ķiņķevskai un Ingrīdai Tamanei. Paldies par palīdzīgo roku Sanitai Rogai. Sirsnīgs un mīļš paldies ikviena korista vecākam par jūsu rūpēm. Liels, liels paldies maniem mīļajiem koristiem, gan lielajiem, gan mazajiem, paldies par kopā būšanu un idejas realizēšanu, īpašs paldies koncerta vadītājiem – Kristiānam Švītiņam un Līgai Zaķei.

Skolotāja Zaiga Jēgere.