Vecumnieku vidusskolā izskan Ukrainas godināšanas mirklis “Nobrāztām rokām viņi akmeņus lauž” 

2022. gada 24.februāris bija diena, kas izmainīja vēsturi. Šī bija diena, kura pieradīja, ka eksistē bezjēdzība, diena, kura apliecināja, ka arī mūsdienās – 21. gadsimtā ir iespēja piedzīvot karu. Šis ir laiks, kurā nav iespēja palikt vienaldzīgam, sirds pati meklē atbalsta darbus. Esot pedagogam, šis ir apliecinājums, cik lieliski varam darboties kopā ar saviem skolēniem un radīt labo. 

Februāra beigās nebija iespējams dzīvot mierā, ar katru elpas vilcienu gribējās būt līdzās ukraiņu tautai un palīdzēt Ukrainai. Vecumnieku vidusskolas koristiem dzima ideja par Ukrainas godināšanas pasākumu “Nobrāztām rokām viņi akmeņus lauž”, kurā aicināt visus skolēnus, skolotājus, darbiniekus un novada iedzīvotājus vienkopus, lai atdotu godu ukraiņu tautai.  

Ikviens skolēns  mācījās Ukrainas valsts himnu, mūzikas stundās sprieda un pārrunāja jaunākos notikumus saistībā par notiekošo, akcentējot arī patriotiskās jūtas pret savu zemi. Savukārt, Vecumnieku vidusskolas zēnu koris, 1.– 4. klašu meiteņu koris un 5.-12. klašu meiteņu koris gatavojās Ukrainas godināšanas mirklim. Tā bija īpaša sajūta, – visu nedēļu skola dunēja, nemitīgi skandinot Ukrainas Valsts himnu, skolēni dungoja un mācījās vārdus ukraiņu valodā, lai pēc iespējas labāk spētu nodziedāt himnu valstij, kura pašlaik piedzīvo kara šausmas.                      

11.martā kopā sapulcējās visi Vecumnieku vidusskolas skolēni, skolotāji, lai godinātu Ukrainu un sūtītu ikvienu labo domu, spēku un izturību ukraiņiem. Bērni ar lepnumu pie krūtīm lika Ukrainas karoga krāsas lentītes un ar skolotāju palīdzību bija sagatavojuši plakātus. Tika noturēts klusuma brīdis, tādējādi godinot gan ukraiņu kritušos karavīrus un civilos iedzīvotājus, kuri cīnījušies par savu brīvību un demokrātiju.  Ukrainas Valsts himna tika dziedāta 2 reizes, jo tā bija īpaša vienotības sajūta. 7.klases skolniece Marta Roga un 11. klases skolnieks Kristiāns Švītiņš, ar sirds siltumu un lielu emocionalitāti, lasīja dzeju, vadīja pasākumu un  dziedāja solo. Nedēļas laikā , vienojoties kopīgam mērķim, tika būtiski stiprinātas ne tikai patriotiskās jūtas, bet arī savstarpēja līdzcietība un iejūtība vienam pret otru. Paldies ikvienam, kurš atbalstīja pasākuma norisi! Liels paldies Vecumnieku vidusskolas direktoram Aivaram Ķiņķevskim, mācību daļas vadītājām Rolandai Kiņkevskai un Ingrīdai Tamanei par  atbalstu! Sirsnīgs paldies ārpus klases darba organizatorei Sanitai Rogai! Mīļš, mīļš paldies kolēģiem – skolotājai Andrai Rušmanei, par dzeltenzilo lentīšu pagatavošanu, Andai Sproģei, Ivandai Ieveniecei, Antrai Zikovai par sniegto palīdzību plakātu sagatavošanā. Un neizmērojami liels paldies maniem mīļajiem koristiem par ieguldīto, darbu, kopā būšanu un idejas realizēšanu. Īpašs paldies 10.klases skolniecei Čelsijai Gerikai par afišas izgatavošanu. No sirds pasakos pasākuma vadītājiem – Martai Rogai un Kristiānam Švītiņam par jūsu degsmi! Slava Ukrainai!

Vecumnieku vidusskolas mūzikas skolotāja Zaiga Jēgere.