Jaunas iespējas ģeogrāfijas priekšmetam.

Mūsdienās nevienam vairs nav šaubu par digitālās kompetences attīstības nepieciešamību. Apgūstot jauno mācību saturu vidusskolā, esam pievienojušies arī Eiropas ĢIS (ģeogrāfisko informācijas sistēmu) skolu programmai, kas skolēniem un skolotājiem  ļauj izmantot plašas iespējas digitālo prasmju apgūšanā. Ģeogrāfijas stundās, izmantojot ArcGis programmatūru, skolēni veido interaktīvas kartes. Vairāk>>